Завъртете устройството

Енергийна ефективност

Модел за търговия с бели сертификати за България

Изготвяне на анализи, проучвания, оценки и изследвания в областта на енергийната ефективност и определяне на необходимите нормативни и институционални предпоставки за прилагане на финансови механизми по проект на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Специализирани методики за оценка на енергийни спестявания

Разработване на 50 специализирани методики за оценка на енергийни спестявания по проект на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Строителни дейности

Хотел „Гергана”, к.к. „Албена”

Хотел „Гергана“ в к.к. „Албена“ е разположен на самия морски бряг и граничи с р. Батовска (част от резервата Балтата) при вливането й в Черно море.

МВЕЦ „Оплетня"

МВЕЦ „Оплетня” е част от втора фаза на проект Среден Искър. Водноелектрическата централа е от руслов тип, разположена по поречието на р.Искър, на територията на община Своге и частично в община Мездра.

МВЕЦ „Прокопаник”

МВЕЦ „Прокопаник” е част от втора фаза на проект Среден Искър. Водноелектрическата централа е от руслов тип, разположена на р.Искър, на територията на община Своге.

МВЕЦ „Церово”

МВЕЦ „Церово” е част от втора фаза на проект Среден Искър. Водноелектрическата централа е от руслов тип, разположена на р. Искър, на територията на община Своге.

Развитие на човешките ресурси

Подобряване условията на труд в България Инженеринг ЕАД

Иновации и Конкурентоспособност

Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

  • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
  • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
  • оценка на ЕСКО проекти;
  • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
  • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.