Завъртете устройството

Бизнес представителство и нетуъркинг

Бизнес представителство и нетуъркинг

Бълагария Инженеринг ЕАД e надежден партньор, който предлага, както комплексна така и строго фокусирана услуга свързана с административното, счетоводно и търговско представителство на чуждестранни фирми търсещи нови възможности за реализация на дейността си на българския пазар. Нашият екип разполага с добре изградена мрежа от контакти с българските държавни институции, общини, администрация и бизнес. Можем да ви окажем съдействие по конкретен казус или етап от развитето на Вашия бизнес или да бъдем дългосрочен партньор за всяка една от представените по-долу услуги.

Счетоводно-финансови услуги

Счетовoдно обслужване и данъчна консултация
Виж още

Административно и търговско представителство

Осигуряване на административен адрес. Съдействие при комуникация с местни бизнес партньори, държавни институции и администрация
Виж още

Съдействие при подготовка и участие в тръжни процедури

Набавяне на информация за предстоящи тръжни процедури. Административна, юридическа и техническа подготовка на тръжна документация.
Виж още

Правно съдействие и консултации

Регистрация на дружества, услуги пред държавните институции, други фирмени процедури във връзка с дейността, оперативно съдействие от страна на екипа ни на английски и италиански език.

ТЪРГОВИЯ И БАЛАНС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Виж повече

 Б.И. ЕНЕРДЖИ ООД предоставя услуги в сферата на енергийния мениджмънт :

  • Покупка и продажба на електрическа енергия
  • Анализ и прогноза на потреблението
  • Балансиране и цялостно управление на енергийни потоци