Завъртете устройството

Бизнес представителство и нетуъркинг

Бизнес представителство и нетуъркинг

България Инженеринг ЕАД e надежден партньор, който предлага както комплексна, така и строго фокусирана услуга, свързана с административното, счетоводно и търговско представителство на чуждестранни фирми, търсещи нови възможности за реализация на дейността си на българския пазар. Нашият екип разполага с добре изградена мрежа от контакти с българските държавни институции, общини, администрация и бизнес. Можем да ви окажем съдействие по конкретен казус или етап от развитето на Вашия бизнес или да бъдем дългосрочен партньор за всяка една от представените по-долу услуги.

Счетоводно-финансови услуги

Счетовoдно обслужване и данъчна консултация
Виж още

Административно и търговско представителство

Осигуряване на административен адрес. Съдействие при комуникация с местни бизнес партньори, държавни институции и администрация
Виж още

Съдействие при подготовка и участие в тръжни процедури

Набавяне на информация за предстоящи тръжни процедури. Административна, юридическа и техническа подготовка на тръжна документация.
Виж още

Правно съдействие и консултации

Регистрация на дружества, услуги пред държавните институции, други фирмени процедури във връзка с дейността, оперативно съдействие от страна на екипа ни на английски и италиански език.

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

  • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
  • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
  • оценка на ЕСКО проекти;
  • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
  • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.