Rotate Device to Portrait

Енергийна ефективност чрез прилагане на съвременни решения за стабилизиране и подобрявабе на характеристиките на електрическата енергия

„3e save NRG” представлява комплексно решение за намаляване на консумацията на електрическа енергия до 15% чрез стабилизиране и подобряване на характеристиките на електрическата енергия. В допълнение към намалената консумация на електроенергия, разработеното решение осигурява оптимални условия за работа на всички електрически уреди, машини и системи, като с това запазва експлоатационния им живот и ги предпазваме от аварии и повреди. Към продукта фабрично е интегрирана и мониторингова система ATHENA, която в режим 24/7 предоставя информация за състоянието на електрическата ви система и постигнатите икономии на електроенергия от устройството. Чрез специална уеб платформа, ATHENA позволява да бъде настроена и за отдалечен достъп от всяка точка на света.

КОНЦЕПЦИЯ

„3e save NRG” е умно устройство, което с цел подобряване на качеството на електроенергията, влияе на всички основни характеристики на електрическата енергия чрез активно управление на група от пасивни компоненти (трансформатори, кондензатори, реактор и др.). Устройството подобно на мрежов анализатор отчита всички промени и отклонения от параметрите на електрическата енергия и активно чрез PLC се намесва с цел подобряване и стабилизиране на качеството й.

 • Устройството се инсталира в паралел или последователно след трансформатора и преди товара (електрическите консуматори);
 • Инсталирането на системата се извършва без сериозни интервенции в електрическата система на клиента;
 • Енергийните спестявания се постигат върху 100% от консумираната електрическа енергия;
 • Измерванията за постигнати спестявания се извършват по сертифициран стандарт.         

"3е save NRG" РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

В продуктовата гама на “3e save NRG” са представени решения, насочени както към бита и малкия бизнес, така и към по-високите изисквания на индустрията и фасилити мениджмънта.

Мониторинговата система е неразделна част от крайния продукт и в хардуерно отношение е изградена с висококачествени, сертифицирани компоненти на реномирани международни компании. Софтуерната подръжка и управление се гарантира изцяло от БИ сейв НРГ ООД, дъщерна компания на България Инженеринг ЕАД.

ПОЛЗИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА "3е save NRG" 

Финансови ползи:

 • Икономия на електрическа енергия в диапазон от 7% до 15%;
 • Намаляване на разходите за поддръжка на оборудването;
 • Защитава и удължава експлоатационния живот на електрическото оборудване, машини и съоръжения;
 • Достъп в реално време до информацията за състоянието на енергийната ви мрежа и локалната енергийна система;
 • Сертифициран механизъм за отчитане на постигнатите енергийни икономии.

Подобрени характеристика на електрическата енергия:

 • Намалява реактивната енергия;
 • Осигурява стабилно захранващо напрежение;
 • Балансира несиметрията на фазовите напрежения;
 • Елиминира въздействието на високоволтови импулси;
 • Намалява микро прекъсванията;
 • Подтиска висшите хармоници.

 

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ЗА ДА МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ТЕХНИЧЕСКА И ИКОНОМИЧСКА ОЦЕНКА ЗА ВАШИЯ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ?

... СВЪРЖЕТЕ СЕ НАС НА СЛЕДНИТЕ КОНТАКТИ:

Имейл: office@engineering-bg.com 

Тел.: +359 894 611 171

Бизнес Център Абакус

Бул. България 118, ет. 4

COMMERCIO DEI CERTIFICATI PER RISPARMIO ENERGETICO 

Scopri di piu

Bulgaria Engineering S.p.A. offre servizi di management energetico ed efficienza energetica:

 • Commercio dei certificati per risparmio energetico per copertura degli obiettivi individuali delle persone obbligate conforme all’Art.14, Para. 4 dalla Legge di Efficienza energetica;
 • Valutazione delle possibilità per l’applicazione e realizzazione delle misure per risparmi energetici;
 • Valutazione di progetti ESCO;
 • Elaborazione delle metodologie singole specializzate per la verifica e generazione dei risparmi energetici;
 • Sistemi industriali per la generazione dei risparmi energetici tramite miglioramento della qualità dell’energia elettrica