Завъртете устройството

Енергийна ефективност чрез прилагане на съвременни решения за стабилизиране и подобряване на характеристиките на електрическата енергия

„BE SAVE” представлява комплексно решение за намаляване на консумацията на електрическа енергия до 15% чрез стабилизиране и подобряване на характеристиките на електрическата енергия. В допълнение към намалената консумация на електроенергия, разработеното решение осигурява оптимални условия за работа на всички електрически уреди, машини и системи, като с това запазва експлоатационния им живот и ги предпазваме от аварии и повреди. Към продукта фабрично е интегрирана и мониторингова система ATHENA, която в режим 24/7 предоставя информация за състоянието на електрическата ви система и постигнатите икономии на електроенергия от устройството. Чрез специална уеб платформа, ATHENA позволява да бъде настроена и за отдалечен достъп от всяка точка на света.

КОНЦЕПЦИЯ

„BE SAVE” е умно устройство, което с цел подобряване на качеството на електроенергията, влияе на всички основни характеристики на електрическата енергия чрез активно управление на група от пасивни компоненти (трансформатори, кондензатори, реактор и др.). Устройството подобно на мрежов анализатор отчита всички промени и отклонения от параметрите на електрическата енергия и активно чрез PLC се намесва с цел подобряване и стабилизиране на качеството й.

 • Устройството се инсталира в паралел или последователно след трансформатора и преди товара (електрическите консуматори);
 • Инсталирането на системата се извършва без сериозни интервенции в електрическата система на клиента;
 • Енергийните спестявания се постигат върху 100% от консумираната електрическа енергия;
 • Измерванията за постигнати спестявания се извършват по сертифициран стандарт.         

"BE SAVE" РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

В продуктовата гама на "BE SAVE" са представени решения, насочени както към бита и малкия бизнес, така и към по-високите изисквания на индустрията и фасилити мениджмънта.

Мониторинговата система е неразделна част от крайния продукт и в хардуерно отношение е изградена с висококачествени, сертифицирани компоненти на реномирани международни компании. Софтуерната подръжка и управление се гарантира изцяло от БИ сейв НРГ ООД, дъщерна компания на България Инженеринг ЕАД.

ПОЛЗИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА "BE SAVE" 

Финансови ползи:

 • Икономия на електрическа енергия в диапазон от 7% до 15%;
 • Намаляване на разходите за поддръжка на оборудването;
 • Защитава и удължава експлоатационния живот на електрическото оборудване, машини и съоръжения;
 • Достъп в реално време до информацията за състоянието на енергийната ви мрежа и локалната енергийна система;
 • Сертифициран механизъм за отчитане на постигнатите енергийни икономии.

Подобрени характеристика на електрическата енергия:

 • Намалява реактивната енергия;
 • Осигурява стабилно захранващо напрежение;
 • Балансира несиметрията на фазовите напрежения;
 • Елиминира въздействието на високоволтови импулси;
 • Намалява микро прекъсванията;
 • Подтиска висшите хармоници.

 

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ЗА ДА МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ТЕХНИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА ЗА ВАШИЯ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ?

... МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА СЛЕДНИТЕ КОНТАКТИ:

Имейл: office@engineering-bg.com 

Тел.: +359 894 611 171

гр. София, ул. Бойчо Войвода 7, ет. 3

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

 • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
 • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
 • оценка на ЕСКО проекти;
 • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
 • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.