Завъртете устройството

Енергетика и Енергийна Ефективност

Енергетика и Енергийна Ефективност

От основането си през 2007 година България Инженеринг ЕАД развива своята дейност с основен фокус в реализиацията на проекти в сектор енергетика и възобновяеми енергийни източници. Традиционно наши партньори са водещи фирми, лидери на международните пазари в сектор енергетика, ВЕИ и енергийна ефективност.

Сектор енергетика

Покупка, продажба и баланс на електрическа енергия. Инженеринг на енергийни обекти.
Виж още

Сектор енергийна ефективност

ESCO проекти, търговия с бели сертификати, специализирани консултации, енергиен мениджмънт.
Виж още

Сектор възобновяеми енергийни източници

Технически и правен дю дилиджънс, проектиране, инженеринг и доставка на специализирано оборудване
Виж още

ТЪРГОВИЯ И БАЛАНС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Виж повече

 Б.И. ЕНЕРДЖИ ООД предоставя услуги в сферата на енергийния мениджмънт :

  • Покупка и продажба на електрическа енергия
  • Анализ и прогноза на потреблението
  • Балансиране и цялостно управление на енергийни потоци