Завъртете устройството

Енергетика и Енергийна Ефективност

Енергетика и Енергийна Ефективност

От основането си през 2007 година България Инженеринг ЕАД развива своята дейност с основен фокус в реализиацията на проекти в сектор енергетика и възобновяеми енергийни източници. Традиционно наши партньори са водещи фирми, лидери на международните пазари в сектор енергетика, ВЕИ и енергийна ефективност.

Сектор енергетика

Покупка, продажба и баланс на електрическа енергия. Инженеринг на енергийни обекти.
Виж още

Сектор енергийна ефективност

ESCO проекти, търговия с бели сертификати, специализирани консултации, енергиен мениджмънт.
Виж още

Сектор възобновяеми енергийни източници

Технически и правен дю дилиджънс, проектиране, инженеринг и доставка на специализирано оборудване
Виж още

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

  • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
  • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
  • оценка на ЕСКО проекти;
  • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
  • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.