Завъртете устройството

ДЕЙНОСТ ПО СЕКТОРИ И СТРУКТУРА НА СВЪРЗАНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Енергетика и ВЕИ

Б.И. Енерджи ООД
Покупка, продажба и баланс на електрическа енергия на свободния пазар

Бизнес представителство и Нетуъркинг

Б.И. Финанс ООД
Счетоводство, финанси ...

Енергийна Ефективност

Трактебел България Инженеринг ДЗЗД
Енергийна ефективност , ЕСКО проекти

ЕСКО България АД
Управление и реализация на ЕСКО проекти

Б.И. Фючър Лайт ООД
Енергийно ефективни осветителни технологии

Специализирани и иновативни строителни технологии. Инженеринг

Консорциум България Инженеринг ДЗЗД
Специализирано строителство и пълен инженеринг на проекти

Инвестиции

ОГОСТА Б.И. ООД
Инвестиционна компания

МВЕЦ Гложене ЕООД
Инвестиционно дружество по проект за МВЕЦ

МВЕЦ Михайлово ЕООД
Инвестиционно дружество по проект за МВЕЦ

МВЕЦ Морджилица ЕООД
Инвестиционно дружество по проект за МВЕЦ

ТЪРГОВИЯ И БАЛАНС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Виж повече

 Б.И. ЕНЕРДЖИ ООД предоставя услуги в сферата на енергийния мениджмънт :

  • Покупка и продажба на електрическа енергия
  • Анализ и прогноза на потреблението
  • Балансиране и цялостно управление на енергийни потоци