Завъртете устройството

Специализирани строителни дейности

Специализирани строителни дейности

България Инженеринг ЕАД разполага с необходимия опит и know-how да изпълнява комплексен мениджмънт в отделни фази или за целия период на изпълнение на инвестиционното проектиране и строителство. Придобитият опит при изпълнението и консултирането на сложни и специфични инженерно-технически задачи и инвестиционни проекти, както и опита придобит при внедряването на иновативни строителни технологии ни дава увереност да потвърдим нашата готовност да развиваме Вашите проекти при най-високо ниво на професионална експертиза, качество и срокове.

Инфраструктура и геотехника

Консултации и инженеринг
  • Гравитационни подпорни стени, армирани насипи, сегментни стени, шпунтови стени.
  • Анкери и анкерни системи.
  • Изпълнение на противофилтрационни завеси.
Виж още

Комплексно управление и инженеринг на проекти

  • Изготвяне на производствени чертежи на стоманени конструкции.
  • Архитектурно проектиране.
  • Авторски надзор и инвеститорски контрол.
  • Преустройства на сгради и съоръжения.
Виж още

Специализирани и иновативни строителни технологии

Виж още

ТЪРГОВИЯ И БАЛАНС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Виж повече

 Б.И. ЕНЕРДЖИ ООД предоставя услуги в сферата на енергийния мениджмънт :

  • Покупка и продажба на електрическа енергия
  • Анализ и прогноза на потреблението
  • Балансиране и цялостно управление на енергийни потоци