Завъртете устройството

Специализирани строителни дейности

Специализирани строителни дейности

България Инженеринг ЕАД разполага с необходимия опит и know-how да изпълнява комплексен мениджмънт в отделни фази или за целия период на изпълнение на инвестиционното проектиране и строителство. Придобитият опит при изпълнението и консултирането на сложни и специфични инженерно-технически задачи и инвестиционни проекти, както и опита придобит при внедряването на иновативни строителни технологии ни дава увереност да потвърдим нашата готовност да развиваме Вашите проекти при най-високо ниво на професионална експертиза, качество и срокове.

Инфраструктура и геотехника

Консултации и инженеринг
 • Гравитационни подпорни стени, армирани насипи, сегментни стени, шпунтови стени.
 • Анкери и анкерни системи.
 • Изпълнение на противофилтрационни завеси.
Виж още

Комплексно управление и инженеринг на проекти

 • Изготвяне на производствени чертежи на стоманени конструкции.
 • Архитектурно проектиране.
 • Авторски надзор и инвеститорски контрол.
 • Преустройства на сгради и съоръжения.
Виж още

Специализирани и иновативни строителни технологии

Виж още

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

 • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
 • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
 • оценка на ЕСКО проекти;
 • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
 • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.