Завъртете устройството

СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА

България Инженеринг ЕАД чрез дъщерната си фирма Б.И. Енерджи ООД предоставя услуги в сферата на управление на енергийни потоци и консултация на крайния потребител при избор на търговец на крайна енергия и балансираща група. Целта ни е да предоставим на Нашите клиенти професионална консултация и качество на услугата при най-добри цени.

 

 • Покупка, продажба и баланс на електрическа енергия на свободния пазар
 • Проектиране, изграждане и подръжка на електрически инсталации
 • Анализ и прогноза на потреблението
 • Индивидуален анализ на характерния профил на енергийно натоварване на заинтересован потребител с оценка и съдействие на влизането му на свободния пазар
 • Излизане и регистрация на Свободния Пазар – консултации и съдействие
 • Балансиране на цялостно управление на енергийни потоци

Възможностите за намаляване и оптимизиране на енергийните разходи се изпълнява от Енергиен Мениджмънт Център. Диспечерския отдел осигурява балансиране чрез мониторинг в реално време на почасови измерени количества енергия с помощта на специализиран софтуер за обработка на данни, оценка на възможни отклонения и изготвяне на прогнози.

ПРЕДИМСТВА НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И 
КАК ДА ИЗЛЕЗЕМ НА НЕГО - ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

Последни проекти

 • Модел за търговия с бели сертификати за България

 • Специализирани методики за оценка на енергийни спестявания

ТЪРГОВИЯ И БАЛАНС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Виж повече

 Б.И. ЕНЕРДЖИ ООД предоставя услуги в сферата на енергийния мениджмънт :

 • Покупка и продажба на електрическа енергия
 • Анализ и прогноза на потреблението
 • Балансиране и цялостно управление на енергийни потоци