Завъртете устройството

СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА

България Инженеринг ЕАД чрез дъщерната си фирма Б.И. Енерджи ООД предоставя услуги в сферата на управление на енергийни потоци и консултация на крайния потребител при избор на търговец на крайна енергия и балансираща група. Целта ни е да предоставим на Нашите клиенти професионална консултация и качество на услугата при най-добри цени.

 

 • Покупка, продажба и баланс на електрическа енергия на свободния пазар
 • Проектиране, изграждане и подръжка на електрически инсталации
 • Анализ и прогноза на потреблението
 • Индивидуален анализ на характерния профил на енергийно натоварване на заинтересован потребител с оценка и съдействие на влизането му на свободния пазар
 • Излизане и регистрация на Свободния Пазар – консултации и съдействие
 • Балансиране на цялостно управление на енергийни потоци

Възможностите за намаляване и оптимизиране на енергийните разходи се изпълнява от Енергиен Мениджмънт Център. Диспечерския отдел осигурява балансиране чрез мониторинг в реално време на почасови измерени количества енергия с помощта на специализиран софтуер за обработка на данни, оценка на възможни отклонения и изготвяне на прогнози.

ПРЕДИМСТВА НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И 
КАК ДА ИЗЛЕЗЕМ НА НЕГО - ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

Последни проекти

 • Модел за търговия с бели сертификати за България

 • Специализирани методики за оценка на енергийни спестявания

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

 • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
 • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
 • оценка на ЕСКО проекти;
 • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
 • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.