Завъртете устройството

Иновационни решения и системи

Проектен Мениджмънт 

България Инженеринг EAД разполага с висококвалифициран екип от експерти, който да отговори на най-големите предизвикателства в областта на възобновяемата енергия.

Услугата за цялостен Проектен Мениджмънт & Owner’s Engineer (инженер на собственика) предлага множество предимства на клиента като оптимизира възвръщаемостта на инвестицията при проектирането, изграждането и експлоатацията на фотоволтаични, вятърни и водни централи.

 

Основни цели

Основни цели на Проектния Мениджмънт & Owner’s Engineer:

-       Технически консултации и решения по време на всички етапи на проекта;

-       Оценка на инвестиционния риск;

-       Координация с различни държавни институции за получаване на съответните    документи в различните етапи от развитието на проекта;

-       Предоставяне насоки за адаптиране на проекта към специфичните за обекта и околната среда условия;

-       Независима оценка на проектните решения и изпълнението, което гарантира обективност и защита на интересите на клиента;

-       Връзка между клиента, изпълнителите и други заинтересовани страни, което улеснява координацията и комуникацията;

-       Управление по време на строителството;

В заключение, услугата Проектен Мениджмънт & Owner’s Engineer осигурява значителна подкрепа и защита на интересите на клиента като гарантира качественото изпълнение, управление на рисковете, оптимизация на разходите и навременно завършване на проекта.

Виж още

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

  • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
  • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
  • оценка на ЕСКО проекти;
  • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
  • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.