Завъртете устройството

Енергетика и Енергийна Ефективност

 • търговия
 • консултации
 • инженеринг
 • инвестиции

Специализирани строителни дейности

 • инженеринг
 • управление на проекти
 • проектиране

Иновационни решения и системи

 • технологии
 • приложения
 • know-how

Бизнес представителство и нетуъркинг

 • административен адрес
 • счетоводно и правно обслужване

БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД

НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР СЪС СЕРИОЗЕН ИНЖЕНЕРИНГОВ И АДМИНИСТРАТИВЕН ОПИТ

България Инженеринг ЕАД е акционерно дружество, специализирано в консултации и инженеринг на проекти за реализацията на инфраструктурни, енергийни, ВЕИ проекти и проекти за енергийна ефективност. От основаването си през 2007 година, фирмата постоянно инвестира и развива административен капацитет, за извършване на услуги свързани със счетоводно, търговско и финансово представителство на чуждестранни фирми на българския пазар.

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

 • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
 • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
 • оценка на ЕСКО проекти;
 • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
 • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.