Завъртете устройството

Енергетика и Енергийна Ефективност

 • търговия
 • консултации
 • инженеринг
 • инвестиции

Специализирани строителни дейности

 • инженеринг
 • управление на проекти
 • проектиране

Иновационни решения и системи

 • технологии
 • приложения
 • know-how

Бизнес представителство и нетуъркинг

 • административен адрес
 • счетоводно и правно обслужване

БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД

НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР СЪС СЕРИОЗЕН ИНЖЕНЕРИНГОВ И АДМИНИСТРАТИВЕН ОПИТ

България Инженеринг ЕАД е акционерно дружество, специализирано в консултации и инженеринг на проекти за реализацията на инфраструктурни, енергийни, ВЕИ проекти и проекти за енергийна ефективност. От основаването си през 2007 година, фирмата постоянно инвестира и развива административен капацитет, за извършване на услуги свързани със счетоводно, търговско и финансово представителство на чуждестранни фирми на българския пазар.

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ (УЕС)

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД, в качеството си на ексклузивен брокер за търгуване на генерирани от "Девня Цимент" АД Удостоверения за енергийни спестявания (УЕС), Ви информира, че обявява тръжна процедура с предмет: "Продажба на Удостоверения за енергийни спестявания" с идентификационен номер N°1076/23.01.2019.

 • обем УЕС обект на тръжната процедура - 180 000 MWh/год.;
 • валидност на УЕС, обект на тръжната процедура - 4 години, до 2020г. включително;
 • удължен срок за подаване на офертите - 28.02.2019 г.(Четвъртък).