Завъртете устройството

Енергетика и Енергийна Ефективност

 • търговия
 • консултации
 • инженеринг
 • инвестиции

Специализирани строителни дейности

 • инженеринг
 • управление на проекти
 • проектиране

Иновационни решения и системи

 • технологии
 • приложения
 • know-how

Бизнес представителство и нетуъркинг

 • административен адрес
 • счетоводно и правно обслужване

БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД

НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР СЪС СЕРИОЗЕН ИНЖЕНЕРИНГОВ И АДМИНИСТРАТИВЕН ОПИТ

България Инженеринг ЕАД е акционерно дружество, специализирано в консултации и инженеринг на проекти за реализацията на инфраструктурни, енергийни, ВЕИ проекти и проекти за енергийна ефективност. От основаването си през 2007 година, фирмата постоянно инвестира и развива административен капацитет, за извършване на услуги свързани със счетоводно, търговско и финансово представителство на чуждестранни фирми на българския пазар.

ТЪРГОВИЯ И БАЛАНС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Виж повече

 Б.И. ЕНЕРДЖИ ООД предоставя услуги в сферата на енергийния мениджмънт :

 • Покупка и продажба на електрическа енергия
 • Анализ и прогноза на потреблението
 • Балансиране и цялостно управление на енергийни потоци