Завъртете устройството

История и цели

КОИ СМЕ НИЕ

България Инженеринг ЕАД е млада и динамична компания с фокусирана и амбициозна програма, разполагаща с оперативен достъп до последните технологични новости, в секторите на възобновяемите енергийни източници, хидроенергийното, геотехническото строителство и енергийната ефективност в световен мащаб. Това дава възможността и предимството на екипа на компанията да работи и развива консултираните и изпълнявани от фирмата проекти чрез използване на най-съвременни технологии и ноу-хау.


Синергията с нашите международни партньори и натрупаният опит при решаването на комплескни и сложни задачи, ни дават необходимата подготовка и твърда увереност да се изправим и пред най-сериозните бизнес предизвикателства.

Наша основна характеристика е мултидисциплинарния подход при разработването на решения за нашите клиенти.


България Инженеринг ЕАД членува и е представена във водещи международни търговски камари и браншови организации (вижте повече тук).
От началото на 2015 година е официален годишен партньор на Конфиндустрия България във връзка с реализацията на инциативи на търговската камара. Традиционно подпомага и финансира проекти за популяризиране на българската архитектурна идентичност (вижте повече тук).


За да гарантира високото качество на предлаганите услуги и професионализъм при въвеждане на международно утвърдени стандарти за работа, дружеството е сертифицирано по системата за управление на качеството ISO 9001:2015. В обхвата на сертификатa попадат следните видове дейности:

Инженерно-консултантска дейност, инженеринг и управление на проекти в сферата на строителството (гражданско, промишлено, инфраструктурно, включително електропреносни мрежи и съоръжения, газопроводи и други), енергетиката и енергийната ефективност, ЕСКО услуги и търговия с електрическа енергия.

 

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

  • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
  • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
  • оценка на ЕСКО проекти;
  • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
  • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.