Завъртете устройството

Интерактивен екскурзовод - интегрирана система на FABRICA LUDENS

Smartguide world е една екосистема от приложения, продукти и услуги, създаденa с цел увеличаване на активното участие от страна на Посетителите, което да допринесе за оценяването на историческото, художественото и научно наследство на културни ценности.

 

 

 • една мултимедийна и интерактивна тематична обиколка

Smartguide е устройство, позволяващо на посетителя приятна и ползотворна експозиционна обиколка, съобразена с неговите индивидуални желания и очаквания. Електронният гид комуникира безжично с мултимедийните системи на  Музея като  монитори, прожектори, мултимедийни дъски, информативни пана. Интерактивният екскурзовод предлага различни възможности за обогатяване на познанията за произведения и творци, чрез любопитни факти и мултимедийни детайли. Сензорният дисплей позволява бърза навигация и осигурява оптимална визуализация на текстове и картини, аудио и видио съдържание представени на цял екран.

 

 • профил на посетителя

Чрез иновативния начин за навигация smart-touch, съдържанието може да бъде съобразено с всеки тип Посетител, предлагайки лесна и интуитивна употреба на избрания език: за възрастни, деца, хора, несвикнали с използването на електронни технологии или инвалиди.

 • автоматизирано посещение

Всеки може да направи своя личен избор на маршрут. Всеки маршрут е синхронизиран с текстова и видео информация, съобразена с времето, с което разполага посетителя, със собствените му интереси и възраст.

 • интерактивна карта
Разработка на Fabrica Ludens®, направена в изследователския център Bruno Kessler, позволява на Посетителя да знае във всеки един момент къде се намира и как да стигне до всяко едно произведение.

 

 • анализ и контрол на потока посетители
Smartguide предлага пълен анализ на поведението на Посетителите, позволявайки изготвянето на статистики и оценки на силните и слабите страни на предлаганата обиколка. По този начин могат да се подобрят предлаганите услуги и да се оптимизира дневния капацитет.

 • нов модел бизнес с нови идеи  и нови услуги

Smartguide позволява да се правят снимки и видео, които Посетителят може да прехвърли на собствен носител в края на посещението или  влизайки в web страницата на предлаганите услуги. Интерактивната карта деактивира възможността за правене на снимки/видео, там където не е позволено.

Чрез електронния гид посетителят може да закупи предлагани артикули, както и да изкаже мнение. Това ще помогне от една страна за увеличаване на продажбите по не натрапчив начин, а от друга ще помага за по-добро разбиране на посетителя, чрез анализи, статистика и оценки на силните и слаби страни на продуктите и услугите в обекта.

 

 

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

 • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
 • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
 • оценка на ЕСКО проекти;
 • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
 • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.