Завъртете устройството

Хидроструйно разрушаване на стоманобетонни и бетонни конструкции и повърхности

Водата, чрез използване на захранващи групи от високотехнологични помпи за достигане на налягания над 2500 бара, може да бъде използвана за фрезиране, почистване/обеззаразяване, рязане, разрушаване или остъргване на циментови и бетонови повърхности.

НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • ръчно
 • роботизирано

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • за направа на отвори в стоманобетонни елементи и конструкции без увреждане на армировката (носещи конструкции от стоманобетон);
 • за премахване на бетоновото покритие върху армировката на стоманобетонни елементи (стоманобетонови подове, плочи и елементи от пътната инфраструктура, греди, колони, стълбове на виадукти и др.);
 • за бързо награпавяване на големи вертикални или хоризонтални повърхности;
 • за дълбочинно обеззаразяване на вани, силози, ядрени централи;
 • поправка/изглажване на тунелни участъци, диафрагми, др.;
 • при дейности свързани с използването на овлажнен пясък и ерозиoнни смеси.

ПРЕДИМСТВА:

 • почиства до основи арматурното желязо без да го наранява;
 • бързо изпълнение;
 • има степенно действие при почистване само на наранетите части на покрития на циментова основа
 • не предизвиква нежелани вибрации и колебания в конструкциите на работната площадка;
 • компактно и мобилно оборудване, позволяващо бърза мобилизация и демобилизация на екипите;
 • позволява отдалечен достъп и работа от разстояние. Една машина може да захранва няколко линии с различна дължина.

НЕДОСТАТЪЦИ:

 • съобразяване с процеса за доставка и отвеждане на водата.

 

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

 • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
 • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
 • оценка на ЕСКО проекти;
 • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
 • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.