Завъртете устройството

АДМИНИСТРАТИВНО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Предлагаме, постоянно съдействие и координация във връзка с всички аспекти, свързани с цялостната дейност на фирмата и по-конкретно:

 • Административен адрес и комуникационен пакет за бизнес кореспонденция и секретариат адрес (телефон, факс, осигуряване на сървърно пространство);
 • Представителство пред местни институции и организации;
 • Връзка и координация с институции и клиенти;
 • Проучване на пазара при избор на търговски партньори, контакт с български производители и доставчици;
 • Съдействие за юридическо обслужване и консултации;
 • Представяне в специализирани печатни и електронни издания и медии, участие в специализирани събития;
 • Представяне на фирменият сайт на „България Инжинеринг” ЕАД.

 

 

 

ТЪРГОВИЯ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

 

Виж повече

България Инженеринг ЕАД предлага услуги в сферата на енергийния мениджмънт и енергийна ефективност:

 • търговия с удостоверения за енергийни спестявания за покриване на индивидуалните цели на лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност;
 • оценка на възможностите за прилагане и/или реализиране на мерки за енергийни спестявания;
 • оценка на ЕСКО проекти;
 • разработка на специализирани единични методики за верифициране и генериране на енергийни спестявания;
 • индустриални системи за генериране на енергийни спестявания чрез подобряване на качеството на електрическата енергия.