Завъртете устройството

Ное/
02/
2017

Участие на БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД и АЛИАНС ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ в семинар, организиран от АУЕР за покриване на задълженията на търговците на енергия и горива съгласно ЗЕЕ

ТЪРГОВИЯ И БАЛАНС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Виж повече

 Б.И. ЕНЕРДЖИ ООД предоставя услуги в сферата на енергийния мениджмънт :

  • Покупка и продажба на електрическа енергия
  • Анализ и прогноза на потреблението
  • Балансиране и цялостно управление на енергийни потоци