Завъртете устройството

История и цели

КОИ СМЕ НИЕ

България Инженеринг ЕАД е млада и динамична компания с фокусирана и амбициозна програма, разполагаща с оперативен достъп до последните технологични новости, в секторите на възобновяемите енергийни източници, хидроенергийното, геотехническото строителство и енергийната ефективност в световен мащаб. Това дава възможността и предимството на екипа на компанията да работи и развива консултираните и изпълнявани от фирмата проекти чрез използване на най-съвременни технологии и ноу-хау.


Синергията с нашите международни партньори и натрупаният опит при решаването на комплескни и сложни задачи, ни дават необходимата подготовка и твърда увереност да се изправим и пред най-сериозните бизнес предизвикателства.

Наша основна характеристика е мултидисциплинарния подход при разработването на решения за нашите клиенти.


България Инженеринг ЕАД членува и е представена във водещи международни търговски камари и браншови организации (вижте повече тук).
От началото на 2015 година е официален годишен партньор на Конфиндустрия България във връзка с реализацията на инциативи на търговската камара. Традиционно подпомага и финансира проекти за популяризиране на българската архитектурна идентичност (вижте повече тук).

 

ТЪРГОВИЯ И БАЛАНС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Виж повече

 Б.И. ЕНЕРДЖИ ООД предоставя услуги в сферата на енергийния мениджмънт :

  • Покупка и продажба на електрическа енергия
  • Анализ и прогноза на потреблението
  • Балансиране и цялостно управление на енергийни потоци